NAJLEPSZE PRAKTYKI BIZNESOWE, BENCHMARKING, LEAN, SIX SIGMA,

KAIZEN I VESTED

Lean, SixSigma, Kaizen czy Vested to różnorodne zestawy praktyk, metodyk oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Mogą być wykorzystywane jako pojedyncze narzędzia, ale warto też przyjrzeć się każdemu z nich i zdecydować, która technika czy metodyka może być bardziej pożądana w danym przedsiębiorstwie.

Lean to zespół praktyk oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem opartych na doświadczeniach Toyoty(Toyota Production System), skupiających się na dostarczaniu wartości dla klienta, szacunku dla personelu i podwykonawców, filozofii stałego uczenia się, koncentracji na eliminowaniu zmienności i redukcji strat, poprawa w ramach całego strumienia wartości, koncepcji JIT (Just In Time) - w skrócie można określić, że Lean to mniej marnotrawstwa, krótsze cykle, wyższa efektywność, większa elastyczność i wyższa satysfakcja klientów. Jest to inicjatywa dążąca do poprawy funkcjonowania całego przedsiębiorstwa i najlepiej sprawdza się wówczas, kiedy stosuje ją całe przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa doskonale wiedzą, że "coś trzeba zrobić", ale często nie wiedzą, jak się za temat zabrać - Lean może wówczas przyjść z pomocą. Przedsiębiorstwa Lean wykorzystują swoje działania w oparciu o Kaizen, czy ciągłe, stopniowe doskonalenie oraz redukcja siedmiu marnotrawstw (oczekiwania, zbędnego transportu, zbędnych zapasów, zbędnego przemieszczania się, błędów, nadprodukcji i nadprocesowości).

Sigma to metoda ciągłej poprawy jakości opartej o statystyczną analizę procesów. Dążeniem pracowników staje się uzyskanie takiego procesu, z którego otrzymujemy nie więcej błędów/wad, niż kilka na milion sztuk. Korzyści osiągane są przez eliminację tak zwanych „kosztów złej jakości”, czyli czasu i materiałów zużytych na wyprodukowanie wadliwych elementów. Efekty te uzyskujemy analizując proces w zdefiniowanych krokach (jęz. ang. DMAIC) – zdefiniuj, zmierz, przeanalizuj, usprawnij, kontroluj. 

Vested to model biznesowy, metodyka działania, nurt biznesowy, ale przede wszystkim filozofia działania. Dotyczy on relacji pomiędzy współpracującymi ze sobą  przedsiębiorstwami i oparty jest na PIĘCIU ZASADACH VESTED:

  1. Zogniskowanie na wynikach, a nie na czynnościach
  2. Koncentracja na CO, a nie na JAK
  3. Precyzyjne określenie oczekiwanych, ściśle zdefiniowanych rezultatów
  4. Model rozliczeń, zachęcający dostawcę do innowacyjności i podejmowania ryzyka
  5. Struktura zarządzania kontraktem pozwalała zespołowi projektowemu na poszukiwanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań, w miejsce szeroko stosowanego mikro-zarządzania dostawcą przez klienta.

Rezultaty, osiągane przez obydwie strony procesu Vested (klient - dostawca) są nieprawdopodobne. Rozliczne przykłady potwierdzają, że warto to narzędzie zastosować w praktyce (Microsoft, Accenture, Jones Long LaSalle, Procter & Gamble, McDonalds, DELL, Nivea Beiersdorf, Raben i wiele innych , dużych, średnich i małych przedsiębiorstw juz skorzystały z 

Lean, SixSigma i Vested mogą się doskonale uzupełniać. Działania Lean będą z czasem prowadzić do zmiany kultury organizacyjnej firmy, doskonalenia procesów, lepszego rozwiązywania problemów przez pracowników poprzez dogłębne zrozumienie analizowanych sytuacji. Six Sigma sprawdzi się GDY trzeba wypracować optymalne rozwiązanie problemu z utrzymaniem jakości na stanowiskach, gdzie wynik procesu zależy od wielu zmiennych. Vested z kolei pozwoli zmaksymalizować efekty, wynikające ze współpracy ze strategicznymi partnerami.

Umiejętne połączenie tych koncepcji biznesowych może stanowić "mieszankę wybuchową".

Narzędzia biznesowe

Skontaktuj się:

Zadzwoń do mnie:

+48 601 080 969

 

E-mail:

piotr.polak@dss.biz.pl

E-mail
Telefon
Pytanie
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Powrót